Skip to content

Säkerhetsgrindar

Det finns 2 st säkerhetsgrindar i huset. Här beskrivs hur dom öppnas. För att stänga, utför stegen i omvänd ordning.

Först, lås upp grinden. Låset sitter i inne i grinden ungefär på mitten.
Security gate

Dra undan grinden till kanten.
Security gate

Lyft upp golvskenan.
Security gate

Sätt fast den i grinden.
Security gate

Lås upp spärren på överkant av grinden.
Security gate

Vik grinden åt sidan.
Security gate

I entren får detta upprepas för båda sidorna av grinden.
Security gate

Vid köket finns bara en grind att vika undan.

Trackbacks

Inga trackbacks

Kommentarer

Visa kommentarer som Rak | Trådad

Inga kommentarer

Författaren tillåter inte kommentarer till denna artikel

Lägg till kommentar

Omslutande asterisker markerar text som fetstil (*ord*), understruken text görs med hjälp av _ord_.
Standard emoticons som :-) och ;-) konverteras till bilder.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.
To leave a comment you must approve it via e-mail, which will be sent to your address after submission.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Form options