Skip to content

Säkringar

Om ni skulle drabbas av strömavbrott, vänligen kontrollera säkringarna. Säkringsskåpet sitter i skåpet under trappan till övervåningen, precis efter entren.
Storage door Fuses

Alla säkringar skall vara i det övre läget, om inte sätt dom där.

Om återställandet av säkringarna inte hjälper, kontakta nyckelvärden för att få hjälp.

Trackbacks

Inga trackbacks

Kommentarer

Visa kommentarer som Rak | Trådad

Inga kommentarer

Författaren tillåter inte kommentarer till denna artikel

Lägg till kommentar

Omslutande asterisker markerar text som fetstil (*ord*), understruken text görs med hjälp av _ord_.
Standard emoticons som :-) och ;-) konverteras till bilder.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.
To leave a comment you must approve it via e-mail, which will be sent to your address after submission.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Form options