Skip to content

Nyckelvärd

Huset har en nyckelvärd som heter Mike.

Mike hjälper våra gäster och tillhandahåller även städningen tillsammans med sin fru.

Han kan också hjälpa till med andra tjänster. Som exempel, om ni anländer sent och vill att det skall finnas visa saker på plats när ni kommer i form av dryck eller tilltugg och så vidare så kan han hjälpa till mot en mindre avgift.

Om ni utnyttja hans och hans frus tjänster utöver den städning som ingår i avgiften så arrangerar ni det direkt med dem.

Ni kan sända mail till valeriechandley@yahoo.com om ni vill ha kontakt med dem.

Trackbacks

Inga trackbacks

Kommentarer

Visa kommentarer som Rak | Trådad

Inga kommentarer

Författaren tillåter inte kommentarer till denna artikel

Lägg till kommentar

Omslutande asterisker markerar text som fetstil (*ord*), understruken text görs med hjälp av _ord_.
Standard emoticons som :-) och ;-) konverteras till bilder.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.
To leave a comment you must approve it via e-mail, which will be sent to your address after submission.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Form options