Skip to content

Nyckelvärd

Huset har en tjänst som nyckelvärd från ett företag som heter PM Torrevieja SA. De hjälper våra gäster.

De kan också hjälpa till med andra tjänster. Som exempel, om ni anländer sent och vill att det skall finnas visa saker på plats när ni kommer i form av dryck eller tilltugg och så vidare så kan de hjälpa till mot en mindre avgift.

Om ni vill utnyttja deras tjänster utöver den städning som ingår i avgiften så arrangerar ni det direkt med dem.

Ni kan sända mail till info@pmtorrevieja.com om ni vill ha kontakt.

Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

The author does not allow comments to this entry

Add Comment

Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Form options