Skip to content

TV & radio

TVn i vardagsrummet är en Samsung Smart TV och kan visa program från dekoder, ta emot streaming via Cromecast och även använda installerade appar för at visa program/spela radio.

Det finns också en TV i huvudsovrummet, med en Chromcast på HDMI 1, här finns inga andra kanaler.

Det finns en fjärrkontroll som styr alla funktioner på TVn i vardagsrummet, som ser ut så här:
TV remote

Menyerna styrs av de yttre och inre runda knapparna i mitten. Den yttre styr upp/ner/höger/vänster, den inre aktiverar det menyelement man står på.
Volym och kanalknapparna är vippknappar med tre funktioner, tryck in, vipp upp och vipp ned.
Tryck in volymknappen så så "mutas" ljudet. Tryck in kanalknappen så visas kanallistan.

Slå på TVn så kommer listan på installerade appar fram (om inte, tryck på "Huset"):
TV menu

Använd huset för att ta fram listan på appar och andra funktioner vid behov.

Infomir är leverantören av dekodern (bilden säger DvbLab). Till höger om den är Chromecast modulen, därefter följer ett antal appar.

Infomir levererar ca 400 TV kanaler och kanallistan är sorterad med hänsyn till ursprungsland. Svenska och norska kanaler börjar kring kanal 200. För att komma ur kanallistan, tryck ned returknappen på fjärrkontrollen (bakåt pil, snett ned till vänster) en längre stund (> 1 sekund).

Chromecasten har namnet Calle Sibelius 21 Main och kan användas över husets wifi alternativt direkt mot Chromecastens gästnät.

Använd gärna de installerade apparna och logga på som er själva. Om ni gör det så rekommenderar vi att ni också loggar ut innan ni lämnar huset för att undvika senare överraskningar, framför allt om ni har kreditkort kopplat till tjänsterna som innehåller betalningstjänster.

Var vänlig och installera inte nya appar, ta heller inte bort de som är installerade.

För er som vill ha lite bättre ljud än det TVn levererar så kan ni koppla upp den mot den högtalare som står bakom TVn. Det görs via Bluetooth så kopplingen försvinner när TVn slås av.

Först, tryck på "Huset" och ta fram menyn. Gå till inställningar längs till vänster:
Loudspeaker selection

Gå upp till "Lydutgang" och trykk på "upp" för att få fram meny alternativ:
Loudspeaker selection

Tryck på "høytalerliste" och välj därefter "Energy Tower":
Loudspeaker selection

Följ sedan vidare instruktioner för att koppla till ljudenheten.

Om inget ljud hörs, gå och se bakom TVn på högtalaren:
Loudspeaker

Av och på samt byte av källa styrs av samma knapp överst till vänster. För att sätta på och stänga av, håll ner knappen en sekund. För att byta källa tryck bara kort på knappen när högtalaren är på. Högtalaren bör alltid vara påslagen och inställd på "bt", bluetooth.

Radion är en vanlig radio. Den står ute på kylskåpet i uteköket.
Radio

Det finns manualer för båda ibland manualer & material.

Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

The author does not allow comments to this entry

Add Comment

Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Form options