Skip to content

Sopor

Ute på gatan, till vänster om husets grind sett från huset, finns en grön plastbehållare för sopor. Den töms varje kväll/natt.
Trash

Det finns också källsortering på flera platser, denna bild från området med bensinstation och apotek.
Trash

Källsorteringen tar emot glas/metall, papper och dessutom kläder och skor.