Skip to content

Säkerhetsgrindar

Det finns 2 st säkerhetsgrindar i huset. Här beskrivs hur dom öppnas. För att stänga, utför stegen i omvänd ordning.

Först, lås upp grinden. Låset sitter i inne i grinden ungefär på mitten.
Security gate

Dra undan grinden till kanten.
Security gate

Lyft upp golvskenan.
Security gate

Sätt fast den i grinden.
Security gate

Lås upp spärren på överkant av grinden.
Security gate

Vik grinden åt sidan.
Security gate

I entren får detta upprepas för båda sidorna av grinden.
Security gate

Vid köket finns bara en grind att vika undan.