Skip to content

Pool - Jacuzzi

För att slå på Jacuzzin så finns det två strömbrytare i hörnet där sittplatserna är:
Jacuzzi

Den högra styr luftbublorna i botten av poolen, den vänstra styr vattenstrålarna i väggen vid sittplatserna, två stycken på varje plats.

Styrkan på vattenstrålarna från väggen styrs per munstycke genom att man vrider den yttre ringen på munstycket medurs eller moturs.

20190427_164636.mp4