Skip to content

Gas

Om gasen tar slut, kontakta alltid nyckelvärden så snart som möjligt så hon kan beställa nya gasflaskor, så att vi därigenom säkerställer tillgången till varmt vatten vid varje givet tillfälle.
Categories: Gas